Värdering

Jord och skog

Vi vet värdet på jord och skog och vad det betyder för sina ägare. Vi har lång erfarenhet av att värdera fastigheter både i Sverige och utomlands. Det är få som kan värdera jord- och skogsfastigheter på korrekt sätt, det är en speciell egendom som kräver en annorlunda värdering för att nå rätt siffror.

Hur länge sedan värderade du ditt fastighetsinnehav? Det finns flera anledningar till att värdera sina fastigheter. Kanske främst för din egen skull, det är tryggt att veta vad fastigheterna är värda. Det är också viktigt att veta värdet i kontakt med din bank eller om du går i säljtankar och undrar vad marknaden skulle vara villig att betala.

Vi kollar på två värden när vi värderar.
- Marknadsvärdet med beräkning på vad en potentiell köpare är beredd att betala
- Vi tittar också på den lokala marknaden och hur trenden ser ut för liknande fastigheter

Kontakta oss gärna