Sålda objekt

 

SIA Berger Forest

540 ha, Lettland

Baltijas Mezi

8 300 ha, Lettland

 

SIA Småland

510 ha, Lettland

SIA Trulstorp

510 ha, Lettland

 

Bockasjö Skogar

2 900 ha, Lettland

Incana

1 200 ha, Lettland

 

Foran öst

4 000 ha, Lettland

Foran mitt/väst

8 000 ha, Lettland

 

GreenGold Value Forest

16 000 ha, Lettland

SIA Malupes Mezs

170 ha, Lettland

 

Latfolde AB

960 ha, Lettland

Isnaudas Forest Holding AB

7 760 ha, Lettland

 

SIA Tova Mezs

440 ha, Lettland

Phoenix

19 100 ha, Lettland

Kontakta oss gärna