Maltas Mezs SIA

Karl Danielsson Farm & Forest förmedlar nu försäljningen av det lettiska aktiebolaget Maltas Mezs SIA. Bolaget äger ett samlat markinnehav om ca 912 ha i Gulbeneområdet i nordöstra Lettland.

Marken består av ca 650 ha jordbruksmark och ca 186 ha skog. Av jordbruksmarken är ca 200 ha utarrenderad till lokala bönder för ett snittpris om 45 €/ha, med potential att arrendera ut mer mark. Stående skog uppgår till 30 500 m3 vilket ger 166 m3/ha enligt nyligen gjord inventering och åldersfördelningen ger en lovande tillväxt de kommande decennierna då över 40 % av skogen är mellan 1-30 år.

Portföljen är en utmärkt första investering av jordbruksmark på den baltiska marknaden med stadig avkastning från arrenden alternativt som en utökning av ett befintligt innehav.

För mer information och material kontakta oss så berättar vi mer!


ANSVARIG FÖRMEDLARE

Oskar Danielsson
+ 46 70 - 241 97 18
oskar@karldanielsson.se

ASSISTERANDE FÖRMEDLARE

André Persson
+ 46 73 - 525 28 60
andre@karldanielsson.se


Kontakta oss gärna